S.no Name Salary
1 Yogesh 30000
2 Vishal 28000
3 Vijay 35000
4 Rahul 25000
5 Sonarika 50000